•  به منظور تسهیل اجرای امور نشریات علمی، از تاریخ1398/02/09 طبق آیین نامه شماره 11/25685 وزارت علوم تحقیقات و فناوری همه نشریات با عنوان((نشریۀ علمی)) شناخته می‌شوند.

لینک مستقیم ثبت نام مجله

 • کشور محل انتشار:  ایران
 • ناشر :دانشگاه تهران
 • شاپای چاپی: 9430-2008
 • شاپای الکترونیکی: 4956-2588
 • اعتبار مجله : علمی -دارای ایندکس ISC
 • زبان مجله :فارسی (با چکیده انگلیسی)
 • نوبت انتشار:دو فصلنامه
 • نوع انتشار: الکترونیکی
 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: 400,000
 • دسترسی آزاد:بله
 • نوع داوری: داوری دو سو کور
 • نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی
 • نمایه‌شده در :ISC- SID-- NOOR MAGS- MAGIRAN-
 • نام نرم‌افزارهای مشابهت یاب در بررسی و داوری مقالات: سمیم نور- همانندجو
 • دسترسی به مقاله‌ها : آزاد
 • ایمیل مجله : jqst@ut.ac.ir
1
شماره جاری: دوره 54، شماره 2، اسفند 1400 (تاریخ انتشار الکترونیکی:15 اسفند 1400) 

9. نقد ادلۀ عقلی و نقلی انکار برزخ از دیدگاه قرآنیان شبه قارۀ هند (با محوریت آراء جیراج پوری)

صفحه 485-467

10.22059/jqst.2022.329259.669802

باب اله محمدی؛ عزت الله مولائی نیا؛ محمد تقی دیاری بیدگلی؛ حسن رضایی هفتادر


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی