مجلّۀ پژوهش های قرآن و حدیث بر اساس مجوّز شمارۀ 3/11/1741 مورخ 1388/10/22 کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز درجۀ علمی ـ پژوهشی شده است.

 

پایگاه‌های نمایه کننده مجله:

 

 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام           www.isc.gov.ir (ISC) 

اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی                         www.SID.ir

بانک اطلاعات نشریات کشور                     www.magiran.com

مجلات تخصصی شبکۀ جهانی نور           www.noormags.com

 

اهداف و چشم ­انداز  مجله

مجله پژوهش های قرآن و حدیث آماده پذیرش مقاله در دو حوزه علوم قرآن و حدیث  با رویکرد مباحث مورد نیاز و روز و نقد آراء و فرضیات جدیددر حوزه علوم قران و حدیث است. . مقاله‌ها باید مسأله ­محور و حاصل پژوهشی بدیع باشند. هدف مجله آن است که یافته‌های تازه و جدیدِ پژوهشگران حوزۀ قران و حدیث را در معرض داوری مخاطبان خود بگذارد تا پژوهشهای خُرد در فرآیند نقد و ارزیابی جامعۀ علمی، هم‌افزایی یابند و بستر مناسب برای تحوّل علوم انسانی را فراهم سازند.

 

اصول اخلاقی انتشار مقاله

در باب اصول اخلاقی انتشار مقاله، مجله، از یک سو، پاسدار حقوق مؤلّفان، صاحبانِ آثار و تولیدکنندگانِ محتواست، و از سوی دیگر، حافظ حقوق مخاطبان و خوانندگان خویش است.

در راستای تحقق هدف اول، مقاله نباید قبلا در جایی چاپ شده و نیز نباید به طور همزمان به دو جا برای چاپ ارسال گردیده باشد. در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده دارد، لازم است، پیش از چاپ مقاله، تمامی نویسندگان رضایت کتبی خود را برای چاپ آن به دفتر مجله ارایه کنند. در صورت پذیرش مقاله، نویسنده یا نویسندگان بدون رضایت مکتوب مدیریت مجله مجاز به چاپ مجدد آن نیستند.

در راستای تحقق هدف دوم، مجله پاسداری از حقوق خوانندگان و مخاطبان خود را از رهگذر ارائۀ محتوای علمیِ اصیل، بدیع و سودمند به آنها می داند.

 

هزینه داوری و چاپ مقالات

پیرو مصوبه هیات رئیسه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مورخ 28/01/1395 در خصوص هزینه چاپ مقالات در مجلات تخصصی دانشکده، مقرر شد برای هر مقاله جهت ارسال به داوری مبلغ 1500000 ریال و در صورت تایید مقاله مبلغ 1500000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد (لازم به ذکر است در صورتیکه مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1500000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نیست)

 عنوان حساب: تمرکز وجوه اختصاصی دانشگاه تهران نزد بانک مرکزی

شماره حساب:    ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵

 شناسه واریز:    357070174140107000000002102202

شبا:    830100004001070103006825 IR

 

توجه: مبلغ اولیه (1500000 ریال) بعد از تایید اولیه مقاله انجام می گیرد.

 

 

1.برای سهولت کار نویسندگان در رعایت فرمت مقاله و انجام فرایندهای داوری ، ویرایش و صفحه آرایی در سامانه مجلات دانشگاه ، فایل Template در قسمت فایل قالب بندی درسامانه اصلی مجلات ( http://journal.ut.ac.ir) قرار گرفته است . نویسندگان محترم لازم است مقالات خود را صرفا" در فایل Template یادشده تایپ و ارسال فرمایند.ضمنا" کلید واژه های فارسی و لاتین می بایست روی حروف الفبا نوشته شود.منابع و مآخذ طبق فرمت نشریه تنظیم گردد(ابتدا فارسی و بعدلاتین روی حروف الفبا) و از کلیه منابع که درانتهای مقاله آورده می شود,در متن استفاده گردد. این نشریه مقالاتی را در فرایند داوری، ویرایش و صفحه آرایی قرار خواهد داد که حتما" در این قالب تنظیم شده باشد. 

 

 2. هنگام درج مشخصات نویسندگان باید موارد زیر حتماً ذکر گردد: مرتبه علمی- گروه -دانشکده -دانشگاه-شهر-کشور.

 

3. لطفاً موارد قید شده در چک لیستی که در هنگام بارگذاری مقاله به نویسنده مسئول ارائه می گردد رعایت شود.

4-نویسندگان باید به مأخذ استخراج مقاله نیز اشاره نمایند که این مقاله از مستخرج از چه نوع فعالیت علمی است. همچنین، مقاله مستخرج از پایان نامه صرفاً با اسم استاد راهنما (استاد مشاور در صورت درخواست استاد راهنما) و اسم دانشجو مورد بررسی قرار می‌گیرد و آوردن اسامی دیگری در مقاله مستخرج از پایان‌نامه، تخلف علمی محسوب شده و مورد قبول مجله قرار نخواهد گرفت.

نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات  از طریق سایت مجله صورت می پذیرد.

صدور گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد.

 از نرم‌افزارهای مشابهت یاب در بررسی و داوری مقالات استفاده می شود

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، تقاطع خیابان شهید مفتح، ساختمان دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، ساختمان شماره 2، طبقه اول، دفتر نشریات تخصصی شماره 1

شماره جاری: دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399 

9. بررسی تناسبات درونی سورۀ نازعات

صفحه 177-197

10.22059/jqst.2020.281903.669304

فرزانه میرزارسولی؛ شهین قهرمان ایزدی؛ فاطمه علایی رحمانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2008_9430
شاپا الکترونیکی
2588-4956

بانک ها و نمایه نامه ها