آمار انتشار

تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 28
تعداد دوره‌ها 14
تعداد مقالات    238
تعداد نویسندگان 342
تعداد مشاهده مقاله  384,972
تعداد دریافت فایل اصل مقاله    313,952
نسبت مشاهده بر مقاله 1617.53
نسبت دریافت فایل بر مقاله    1319.13

آمارفرآیند پذیرش

تعداد مقالات ارسال شده    2,308
تعداد مقالات رد شده  1,756
درصد عدم پذیرش  76
تعداد مقالات پذیرفته شده 168
درصد پذیرش 7
تعداد پایگاه های نمایه شده  15
تعداد داوران  125
 •  به منظور تسهیل اجرای امور نشریات علمی، از تاریخ1398/02/09 طبق آیین نامه شماره 11/25685 وزارت علوم تحقیقات و فناوری همه نشریات با عنوان((نشریۀ علمی)) شناخته می‌شوند.

لینک مستقیم ثبت نام مجله

مجله پژوهش های قرآن و حدیث با انجمن‌علمی مطالعات نهج البلاغه ایران در راستای تقویت همکاری‌های علمی و پژوهشی ما بین خود، اقدام به انعقاد تفاهم‌نامۀ همکاری کرده است. این تفاهم‌نامه از تاریخ 1401/12/10 تا 1406/12/10  (به مدت 5 سال) معتبر خواهد بود.

 • کشور محل انتشار:  ایران
 • ناشر :دانشگاه تهران
 • شاپای چاپی: 9430-2008
 • شاپای الکترونیکی: 4956-2588
 • اعتبار مجله : علمی -دارای ایندکس ISC
 • زبان مجله :فارسی (با چکیده انگلیسی)
 • نوبت انتشار:دو فصلنامه
 • نوع انتشار: الکترونیکی
 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: 600/000 تومان
 • دسترسی آزاد:بله
 • نوع داوری: داوری دو سو کور
 • نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی
 • نمایه‌شده در :ISC- SID-- NOOR MAGS- MAGIRAN-
 • نام نرم‌افزارهای مشابهت یاب در بررسی و داوری مقالات: سمیم نور- همانندجو
 • دسترسی به مقاله‌ها : آزاد
 • ایمیل مجله :jqst@ut.ac.ir
 • آخرین به‌روز‌رسانی وبگاه نشریه: 25 بهمن 1401
شماره جاری: دوره 55، شماره 2، اسفند 1401 

واکاوی قرآنی فرهنگ معیشت حاکمان و مُبلّغان دین

صفحه 417-399

10.22059/jqst.2022.337439.669928

محسن شهیدی؛ مریم حاجی عبدالباقی؛ سید محسن میرباقری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان