آمار انتشار

تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 27
تعداد دوره‌ها 14
تعداد مقالات    223
تعداد نویسندگان 324
تعداد مشاهده مقاله  380,820
تعداد دریافت فایل اصل مقاله    312,130
نسبت مشاهده بر مقاله 1707.71
نسبت دریافت فایل بر مقاله    1399.69

آمارفرآیند پذیرش

تعداد مقالات ارسال شده    2,275
تعداد مقالات رد شده  1,739
درصد عدم پذیرش  76
تعداد مقالات پذیرفته شده 153
درصد پذیرش 7
تعداد پایگاه های نمایه شده  12
تعداد داوران  124
 •  به منظور تسهیل اجرای امور نشریات علمی، از تاریخ1398/02/09 طبق آیین نامه شماره 11/25685 وزارت علوم تحقیقات و فناوری همه نشریات با عنوان((نشریۀ علمی)) شناخته می‌شوند.

لینک مستقیم ثبت نام مجله

 • کشور محل انتشار:  ایران
 • ناشر :دانشگاه تهران
 • شاپای چاپی: 9430-2008
 • شاپای الکترونیکی: 4956-2588
 • اعتبار مجله : علمی -دارای ایندکس ISC
 • زبان مجله :فارسی (با چکیده انگلیسی)
 • نوبت انتشار:دو فصلنامه
 • نوع انتشار: الکترونیکی
 • هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: 600/000 تومان
 • دسترسی آزاد:بله
 • نوع داوری: داوری دو سو کور
 • نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی
 • نمایه‌شده در :ISC- SID-- NOOR MAGS- MAGIRAN-
 • نام نرم‌افزارهای مشابهت یاب در بررسی و داوری مقالات: سمیم نور- همانندجو
 • دسترسی به مقاله‌ها : آزاد
 • ایمیل مجله : jqst@ut.ac.ir
1
شماره جاری: دوره 55، شماره 1، شهریور 1401 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان