درباره نشریه

در راستای تخصصی نمودن نشریه مقالات و بررسیها ، تاسیس مجله تخصصی پژوهشهای قرآن و حدیث ( مقالات و بررسی های سابق ) با درجه علمی - پژوهشی از سوی کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم - تحقیقات و فناوری در تاریخ 1388/10/22 طی ابلاغیه شماره 3/11/1741 اعلام گردید.