درباره نشریه

در راستای تخصصی نمودن نشریه مقالات و بررسیها ، تاسیس مجله تخصصی پژوهشهای قرآن و حدیث ( مقالات و بررسی های سابق ) با درجه علمی - پژوهشی از سوی کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم - تحقیقات و فناوری در تاریخ 1388/10/22 طی ابلاغیه شماره 3/11/1741 اعلام گردید.از این سال دانشکده الهیات و معارف اسلامی، در طول سال دو فصلنامه پژوهش های قرآن و حدیث را هر سال در دو بخش (بهار و تابستان) و (پاییز و زمستان) از بین مقالات  برتر به چاپ می رساند.