نویسنده = منصور پهلوان
تحقیق در ضبط حکمت ۲۵۲ نهج‌البلاغه: «و الإمامة نظاماً للأمة»

دوره 52، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 49-68

10.22059/jqst.2019.271611.669193

حامد شریعتی نیاسر؛ منصور پهلوان


جایگاه حدیث در فهم قرآن؛ مقارنه و تطبیق آراء میرزا مهدی اصفهانی و اخباریان

دوره 51، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 89-110

10.22059/jqst.2018.261263.669075

محمد رضا شاهرودی؛ محمد امین تفضلی؛ منصور پهلوان


جهاد و اسارت از دیدگاه قرآن و اهل‌بیت علیهم السلام، انگیزه ها و اهداف

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 227-249

10.22059/jqst.2018.252881.669001

محمد رضا شاهرودی؛ منصور پهلوان؛ علی اکبر امیر احمدی


مدارای مذهبی و برادری جهانی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 117-140

10.22059/jqst.2016.58719

سید مصطفی محقق داماد؛ منصور پهلوان


اشارات قصص قرآن به امام مهدی(ع) و ویژگی‌های او

دوره 46، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 59-81

10.22059/jqst.2014.50096

فرزانه روحانی مشهدی؛ منصور پهلوان؛ محمد علی مهدوی راد


ارزیابی و نقد نظری اعجاز عددی قرآن کریم

دوره 42، شماره 1، مهر 1388

منصور پهلوان؛ سعید شفیعی