دوره و شماره: دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396 
4. جهاد و اسارت از دیدگاه قرآن و اهل‌بیت علیهم السلام، انگیزه ها و اهداف

صفحه 227-249

محمد رضا شاهرودی؛ منصور پهلوان؛ علی اکبر امیر احمدی


6. پژوهشی در جایگاه ارزشی تجوید و سهم آن در خوشخوانی و تغنّی قرآن کریم

صفحه 275-291

ملیکا کردلویی؛ محمدحسن رستمی؛ مرتضی ایروانی نجفی


8. کارکردهای «عقل» در نهج البلاغه

صفحه 315-337

مجید معارف؛ مرتضی قاسمی حامد