کلیدواژه‌ها = معناشناسی
معناشناسی واژۀ عدل در قرآن کریم بر مبنای روش ایزوتسو

دوره 48، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-23

10.22059/jqst.2015.56401

سید محمد هاشم پور مولا؛ مرجان غلامی؛ راضیه بن زاده


معنا‌شناسی‌ «کلمه» در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 99-130

10.22059/jqst.2014.51935

مرضیه شفیع زاده؛ پروین بهارزاده؛ فتحیه فتاحی زاده


معناشناسی تاریخی و توصیفی «عَدْن» در قرآن کریم

دوره 46، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 163-184

10.22059/jqst.2014.50101

جعفر نکونام؛ محمد معظمی گودرزی