دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-184 (پاییز و زمستان) 
3. اشارات قصص قرآن به امام مهدی(ع) و ویژگی‌های او

صفحه 59-81

فرزانه روحانی مشهدی؛ منصور پهلوان؛ محمد علی مهدوی راد


4. دنیاگرایی از منظر قرآن و عهد عتیق

صفحه 83-111

مجتبی زروانی؛ منیره علی اصغری


5. مبانی و روش شیخ صدوق در تفسیر قرآن کریم

صفحه 113-144

محمود کریمی؛ محسن دیمه کار گراب


6. فراهنجاری در صحیفۀ سجادیه

صفحه 145-162

عباس گنجعلی؛ آزاده قادری؛ محسن سیفی