کلیدواژه‌ها = تفسیر
بررسی چگونگی بهره‌گیری تفسیر مجمع‌البیان از تضمین نحوی

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 389-377

10.22059/jqst.2021.294247.669426

اعظم صادقی؛ محمد ابراهیم خلیفه شوشتری


تحلیل درصد بهره‌مندی تفاسیر قرآن از روایات اهل‌بیت(ع)

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 163-183

10.22059/jqst.2018.232150.668855

امیرحسین بانکی پور فرد؛ نرگس خوشبخت


نقش تاریخ صدر اسلام در تفسیر قرآن‌کریم

دوره 45، اول، فروردین 1391، صفحه 161-187

10.22059/jqst.2012.29310

سعید گلاب بخش؛ محمد رضا شاهرودی؛ قاسم فائز


دکتر گرجی و علوم قرآنی

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 61-78

مریم حاج عبدالباقی؛ آزاده عباسی


بررسی توصیفی تفسیر آیه ذر در آثار ملاصدرا

دوره 44، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 47-66

10.22059/jqst.2012.24952

حسین فصیحی؛ مرتضی میر باقری؛ بهجت واحدی


تأثیر گذاری پیش فرض‌های کلامی در تفسیر(با تأکید بر تفسیر الجامع لاحکام القرآن)

دوره 43، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 31-51

مرتضی ایروانی؛ ابوالفضل علیشاهی؛ بی بی زینب حسینی