نویسنده = منصور پهلوان
تعداد مقالات: 5
1. ویژگی‌های روح (موضوع آیۀ «و یسألونک عن الروح» ) از دیدگاه قرآن و روایات

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 117-142

10.22059/jqst.2013.30571

عبدالهادی فقهی زاده؛ منصور پهلوان؛ مجید روحی دهکردی


2. بررسی مبانی تفسیر قرآن‌کریم از دیدگاه امام محمدباقر (علیه‌السلام)

دوره 45، اول، بهار و تابستان 1391، صفحه 139-160

10.22059/jqst.2012.29309

مژگان سخی مطلق؛ منصور پهلوان


3. تحلیل احادیث انبیاء ( علیهم السلام) وارده در منابع فریقین

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 11-29

اکبر توحید لو؛ منصور پهلوان؛ ابراهیم اقبال


4. تحقیق در متن و اسناد حدیث «انّ الله خلق آدم علی صورته» و نقد دیدگاه ابن عربی

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 11-34

منصور پهلوان؛ مصطفی آذرخشی


5. استنطاق قرآن

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 139-163

حسین صفره؛ مجید معارف؛ منصور پهلوان