کلیدواژه‌ها = آیه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تناسبات درونی سورۀ نازعات

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 177-197

10.22059/jqst.2020.281903.669304

فرزانه میرزارسولی؛ شهین قهرمان ایزدی؛ فاطمه علایی رحمانی


2. تبیین ریشه‌های قرآنی اندیشۀ کلامی اعجاز قرآن

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 223-246

10.22059/jqst.2016.58655

فرزانه روحانی مشهدی