نویسنده = �������� ������������ ������ ��������
جهاد و اسارت از دیدگاه قرآن و اهل‌بیت علیهم السلام، انگیزه ها و اهداف

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 227-249

10.22059/jqst.2018.252881.669001

محمد رضا شاهرودی؛ منصور پهلوان؛ علی اکبر امیر احمدی