نویسنده = ������������ ������������ ������������
اشارات قصص قرآن به امام مهدی(ع) و ویژگی‌های او

دوره 46، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 59-81

10.22059/jqst.2014.50096

فرزانه روحانی مشهدی؛ منصور پهلوان؛ محمد علی مهدوی راد