نویسنده = �������������� ����������
بررسی و نقد آرای گابریل رینولدز درباب کفالت حضرت مریم در قرآن

دوره 49، شماره 2، مهر 1395، صفحه 296-284

10.22059/jqst.2017.219104.668746

مجتبی زروانی؛ قربان علمی؛ محمدباقر سعیدی


دنیاگرایی از منظر قرآن و عهد عتیق

دوره 46، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 83-111

10.22059/jqst.2014.50098

مجتبی زروانی؛ منیره علی اصغری