نویسنده = ���������� ���������� ����������
کارکردهای «عقل» در نهج البلاغه

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 315-337

10.22059/jqst.2018.239034.668897

مجید معارف؛ مرتضی قاسمی حامد