نویسنده = ������ ������������ ����������
بررسی توصیفی تفسیر آیه ذر در آثار ملاصدرا

دوره 44، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 47-66

10.22059/jqst.2012.24952

حسین فصیحی؛ مرتضی میر باقری؛ بهجت واحدی