نویسنده = ���������������� ��������������
چیستی عالم امر در آیات قرآن کریم

دوره 46، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 145-161

10.22059/jqst.2013.35015

ابراهیم کلانتری؛ حمرا علوی


ادراکات فراحسی و قرآن

دوره 43، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 133-152

ابراهیم کلانتری