نویسنده = ���������� ��������
استنطاق قرآن

دوره 43، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 139-163

حسین صفره؛ مجید معارف؛ منصور پهلوان