آیه ی و ان یکاد در تفاسیر المیزان فی تفسی القرآن و فی ظلال القرآن

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام،دانشیار

2 دانشگاه ایلام، دانش آموخته کارشناسی ارشد قرآن و حدیث

چکیده

قرآن کریم آخرین پیام آسمانی برای بشریت، تنها به جنبه اقتصادی، اخروی، فقهی و تعبدی و... زندگی فرد توجه ننموده است، بلکه تصحیح باورها و اعتقادات مردم نیز همواره مورد توجه قرآن‌کریم و پیامبراکرم (ص) بوده است. توجه به خرافات و عقاید باطل در هر عصری می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به جامعه و افراد آن وارد نماید. مسئله چشم‌زخم و اعتقاد به نیروی ماورائی برخی از نگاه‌ها یکی از این مسائل است، که دامن‌گیر عده‌ی فراوانی از افراد جامعه شده است. معرفی آیه «وإن یکاد» (51 سوره قلم) به عنوان دفع چشم‌زخم در روایات و بیان تفسیری برخی از کتب تفسیری مطرح گردیده است. این پژوهش درصدد است تا با بررسی آرا تفسیری مفسران بزرگ شیعه و سنی در گستره زمانی صدر اسلام تا دوران معاصر و با رویکردی بر نظرات دو مفسرگران قدر علامه طباطبایی و سیدقطب به بررسی این مسئله بپردازد؛ تا حقیقت و نوع دلالت این آیه کریمه درباره این موضوع را مورد کندوکاو قرار دهد.

کلیدواژه‌ها