دوره و شماره: دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-10 (بهارو تابستان) 
6. مفهوم انسان در نهج‌البلاغه

صفحه 91-116

معصومه فتحی؛ اسماعیل سلیمانی


7. مدارای مذهبی و برادری جهانی

صفحه 117-140

سید مصطفی محقق داماد؛ منصور پهلوان