کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 12
1. بهره‌گیری از سیاق متنی در معناشناسی ساختگرای قرآن کریم

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-115

قاسم فائز؛ ابوالفضل خوش منش؛ آسیه ذوعلم


2. مؤلفه‌های معنایی واژۀ «عربی» در قرآن‌کریم (از طریق واکاوی معنایی و نحوۀ‌ چینش همنشین‌های آن در آیات)

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 259-278

حبیبه قیصری؛ قاسم فائز؛ عبدالهادی فقهی زاده


3. رابطۀ قرآن و کتاب مقدس از دیدگاه آنجلیکا نویورت:بازتاب یا اثرپذیری؟

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 235-257

سید حامد علی زاده موسوی


4. بررسی انتقادی شبهات کتاب نقد قرآن پیرامون آیات مربوط به جنین شناسی

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 217-234

زهرا خیراللهی؛ حسین رضایی


5. تحلیل روایی داستان حضرت موسی(ع) با تکیه بر نظریۀ ژپ لینت ولت

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-44

فاطمه سعیده اقارب پرست؛ مهدی مطیع


6. تحلیل درصد بهره‌مندی تفاسیر قرآن از روایات اهل‌بیت(ع)

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 163-183

امیرحسین بانکی پور فرد؛ نرگس خوشبخت


7. بینامتنی قرآن و سخنان امیرالمومنین (ع)در اشعار ابوفراس حمدانی

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-75

محمد ابرهیم خلیفه شوشتری؛ زهرا احمدلو


8. بررسی و نقد آرای گابریل رینولدز درباب کفالت حضرت مریم در قرآن

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 296-284

مجتبی زروانی؛ قربان علمی؛ محمدباقر سعیدی


9. خیط ابیض و اسود و زمان تحقّق فجر صادق در قرآن کریم

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-63

محمد سمیعی


10. نقد و بررسی ادعای اقتباس قرآن از اشعار جاهلی

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 301-320

مجید معارف؛ آلاء وحیدنیا


11. آیات 19-16 سوره قیامت

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-19

علی اصغر آخوندی


12. استنطاق قرآن

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 139-163

حسین صفره؛ مجید معارف؛ منصور پهلوان