کلیدواژه‌ها = قرآن
بهره‌گیری از سیاق متنی در معناشناسی ساختگرای قرآن کریم

دوره 52، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 95-115

10.22059/jqst.2020.280611.669288

قاسم فائز؛ ابوالفضل خوش منش؛ آسیه ذوعلم


تحلیل روایی داستان حضرت موسی(ع) با تکیه بر نظریۀ ژپ لینت ولت

دوره 51، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 25-44

10.22059/jqst.2018.257726.669035

فاطمه سعیده اقارب پرست؛ مهدی مطیع


تحلیل درصد بهره‌مندی تفاسیر قرآن از روایات اهل‌بیت(ع)

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 163-183

10.22059/jqst.2018.232150.668855

امیرحسین بانکی پور فرد؛ نرگس خوشبخت


بینامتنی قرآن و سخنان امیرالمومنین (ع)در اشعار ابوفراس حمدانی

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 61-75

10.22059/jqst.2017.206775.668648

محمد ابرهیم خلیفه شوشتری؛ زهرا احمدلو


بررسی و نقد آرای گابریل رینولدز درباب کفالت حضرت مریم در قرآن

دوره 49، شماره 2، مهر 1395، صفحه 296-284

10.22059/jqst.2017.219104.668746

مجتبی زروانی؛ قربان علمی؛ محمدباقر سعیدی


نقد و بررسی ادعای اقتباس قرآن از اشعار جاهلی

دوره 47، شماره 2، مهر 1393، صفحه 301-320

10.22059/jqst.2014.54282

مجید معارف؛ آلاء وحیدنیا


آیات 19-16 سوره قیامت

دوره 46، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 1-19

10.22059/jqst.2013.35009

علی اصغر آخوندی


استنطاق قرآن

دوره 43، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 139-163

حسین صفره؛ مجید معارف؛ منصور پهلوان