کلیدواژه‌ها = قرائت
کاربست تفسیر لغوی در آثار ابوحاتم سجستانی با محوریت علم قرائات

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 117-136

10.22059/jqst.2020.300650.669501

علی اکبر محمدی؛ زهرا محمدی؛ احمد لامعی گیو


پژوهشی در جایگاه ارزشی تجوید و سهم آن در خوشخوانی و تغنّی قرآن کریم

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 275-291

10.22059/jqst.2018.248375.668953

ملیکا کردلویی؛ محمدحسن رستمی؛ مرتضی ایروانی نجفی


آیات 19-16 سوره قیامت

دوره 46، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 1-19

10.22059/jqst.2013.35009

علی اصغر آخوندی