کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
بینامتنی قرآنی در اشعار سفیان بن مصعب عبدی

دوره 49، شماره 2، مهر 1395، صفحه 251-268

10.22059/jqst.2016.63017

ابوالفضل رضایی؛ رقیه خرمی


اعجاز علمی عبارت «تَصریف الریاح» در قرآن کریم

دوره 48، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 155-179

10.22059/jqst.2016.58652

غلامرضا براتی؛ شهاب الدین قطب شریف


معناشناسی واژۀ عدل در قرآن کریم بر مبنای روش ایزوتسو

دوره 48، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-23

10.22059/jqst.2015.56401

سید محمد هاشم پور مولا؛ مرجان غلامی؛ راضیه بن زاده


معنا‌شناسی‌ «کلمه» در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 99-130

10.22059/jqst.2014.51935

مرضیه شفیع زاده؛ پروین بهارزاده؛ فتحیه فتاحی زاده