نویسنده = ���������� ������ �������� ����������������
تحلیل درصد بهره‌مندی تفاسیر قرآن از روایات اهل‌بیت(ع)

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 163-183

10.22059/jqst.2018.232150.668855

امیرحسین بانکی پور فرد؛ نرگس خوشبخت