نویسنده = ���������������� ��������������
مفهوم انسان در نهج‌البلاغه

دوره 49، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 91-116

10.22059/jqst.2016.58718

معصومه فتحی؛ اسماعیل سلیمانی