نویسنده = ���������������� ��������������
معنا شناسی سکینه در قرآن کریم

دوره 48، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 269-284

10.22059/jqst.2016.58657

ابراهیم کلانتری؛ محمدرضا آرام؛ سکینه چمن پیما