نویسنده = ابراهیم کلانتری
تعداد مقالات: 1
1. معنا شناسی سکینه در قرآن کریم

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 269-284

10.22059/jqst.2016.58657

ابراهیم کلانتری؛ محمدرضا آرام؛ سکینه چمن پیما