نویسنده = ���������������� ��������������
جایگاه حدیث در فهم قرآن؛ مقارنه و تطبیق آراء میرزا مهدی اصفهانی و اخباریان

دوره 51، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 89-110

10.22059/jqst.2018.261263.669075

محمد رضا شاهرودی؛ محمد امین تفضلی؛ منصور پهلوان


جهاد و اسارت از دیدگاه قرآن و اهل‌بیت علیهم السلام، انگیزه ها و اهداف

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 227-249

10.22059/jqst.2018.252881.669001

محمد رضا شاهرودی؛ منصور پهلوان؛ علی اکبر امیر احمدی


آداب شاگردی و استادی در بازخوانی آیات مرتبط با موسی(ع) و خضر(ع)

دوره 48، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 65-87

10.22059/jqst.2015.56403

محمدرضا شاهرودی؛ مرضیه نورانی نگار


عقل و نقل در دیدگاه سید مرتضی و پی‌جویی رابطه‌‌ٔ آن دو در آثار او

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 73-97

10.22059/jqst.2014.51934

حامد شریعتی نیاسر؛ مجید معارف؛ محمد رضا شاهرودی