نویسنده = ������������ �������� ��������������
اخلاق تفسیر قرآن کریم

دوره 46، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 89-112

10.22059/jqst.2013.35013

محمدتقی سبحانی نیا؛ علی راد