نویسنده = ������������ ����������� ��������
نبرد مخفی از منظر قرآن کریم با نگاهی به واژه‌ی «سَرِیًّا»

دوره 46، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 51-71

10.22059/jqst.2013.35011

بی‌بی زینب حسینی؛ محمدعلی رضایی کرمانی؛ مرتضی ایروانی