نویسنده = ������������ ������������ ��������
تحقیق در ضبط حکمت ۲۵۲ نهج‌البلاغه: «و الإمامة نظاماً للأمة»

دوره 52، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 49-68

10.22059/jqst.2019.271611.669193

حامد شریعتی نیاسر؛ منصور پهلوان


عقل و نقل در دیدگاه سید مرتضی و پی‌جویی رابطه‌‌ٔ آن دو در آثار او

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 73-97

10.22059/jqst.2014.51934

حامد شریعتی نیاسر؛ مجید معارف؛ محمد رضا شاهرودی