نویسنده = ���� ������������ ������������
نقش قرآن در پایه‌گذاری علم لغت

دوره 43، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 55-73

علیرضا دل افکار؛ مجید معارف