نویسنده = مجید معارف
تعداد مقالات: 11
1. نقد و بررسی سندی و دلالی روایت امیرالمؤمنین مبنی بر وجود اغلاط متنی در قرآن‌کریم

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 505-487

10.22059/jqst.2021.315786.669659

احمد میرزایی؛ مجید معارف؛ بهزاد حمیدیه


3. نظام توحید افعالی در آیات و روایات

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 131-145

10.22059/jqst.2018.250422.668971

مجید معارف؛ قاسم فائز؛ حمید مدرسی


4. کارکردهای «عقل» در نهج البلاغه

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 315-337

10.22059/jqst.2018.239034.668897

مجید معارف؛ مرتضی قاسمی حامد


5. ارزیابى راه‎کار‌هاى حل تعارض در گزارش‌هاى جرح و تعدیل یونس بن عبدالرحمان

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 285-309

10.22059/jqst.2016.58658

محمدمقداد امیری؛ مجید معارف؛ حسن طارمى راد


6. حجیّت روش تفسیری قرآن به قرآن با تأکید به روایات عرض در تفسیر تسنیم

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-132

10.22059/jqst.2015.56402

مجید معارف؛ محمد امین تفضلی


7. نقد و بررسی ادعای اقتباس قرآن از اشعار جاهلی

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 301-320

10.22059/jqst.2014.54282

مجید معارف؛ آلاء وحیدنیا


8. بررسی و نقد نظر گولدزیهر دربارۀ اثرپذیری ابن‌عباس از جیلان‌بن‌فروه در فهم مفردات قرآن

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-26

10.22059/jqst.2014.50094

حسن اصغرپور؛ نهله غروی نائینی؛ مجید معارف


9. کارکردهای «نقد متنی» احادیث نزد محدّثان متقدّم امامی

دوره 45، اول، بهار و تابستان 1391، صفحه 39-70

10.22059/jqst.2012.29305

حمید باقری؛ مجید معارف


10. نقش قرآن در پایه‌گذاری علم لغت

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 55-73

علیرضا دل افکار؛ مجید معارف


11. استنطاق قرآن

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 139-163

حسین صفره؛ مجید معارف؛ منصور پهلوان