نویسنده = مجید معارف
نظام توحید افعالی در آیات و روایات

دوره 51، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 131-145

10.22059/jqst.2018.250422.668971

مجید معارف؛ قاسم فائز؛ حمید مدرسی


کارکردهای «عقل» در نهج البلاغه

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 315-337

10.22059/jqst.2018.239034.668897

مجید معارف؛ مرتضی قاسمی حامد


ارزیابى راه‎کار‌هاى حل تعارض در گزارش‌هاى جرح و تعدیل یونس بن عبدالرحمان

دوره 48، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 285-309

10.22059/jqst.2016.58658

محمدمقداد امیری؛ مجید معارف؛ حسن طارمى راد


نقد و بررسی ادعای اقتباس قرآن از اشعار جاهلی

دوره 47، شماره 2، مهر 1393، صفحه 301-320

10.22059/jqst.2014.54282

مجید معارف؛ آلاء وحیدنیا


نقش قرآن در پایه‌گذاری علم لغت

دوره 43، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 55-73

علیرضا دل افکار؛ مجید معارف


استنطاق قرآن

دوره 43، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 139-163

حسین صفره؛ مجید معارف؛ منصور پهلوان