نویسنده = �������������� ���������� ����������
مطالعۀ تاریخی مراحل شکل گیری انگارۀ تواتر قرائات سبع

دوره 51، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 175-195

10.22059/jqst.2019.270263.669179

بی بی زینب حسیتی؛ مرتضی ایروانی نجفی


پژوهشی در جایگاه ارزشی تجوید و سهم آن در خوشخوانی و تغنّی قرآن کریم

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 275-291

10.22059/jqst.2018.248375.668953

ملیکا کردلویی؛ محمدحسن رستمی؛ مرتضی ایروانی نجفی


نبرد مخفی از منظر قرآن کریم با نگاهی به واژه‌ی «سَرِیًّا»

دوره 46، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 51-71

10.22059/jqst.2013.35011

بی‌بی زینب حسینی؛ محمدعلی رضایی کرمانی؛ مرتضی ایروانی


تأثیر گذاری پیش فرض‌های کلامی در تفسیر(با تأکید بر تفسیر الجامع لاحکام القرآن)

دوره 43، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 31-51

مرتضی ایروانی؛ ابوالفضل علیشاهی؛ بی بی زینب حسینی